Verzekerd tegen schoorsteenbrand?

VERZEKERD TEGEN SCHOORSTEENBRAND?

VOORWAARDEN BRANDVERZEKERING

Uw brandverzekering stelt als voorwaarden, wanneer u een open haard of hout kachel bezit, dat u eens per jaar de schoorsteen moet laten vegen of controleren

VEEGBEWIJS?

Er mag geen sprake zijn van achterstallig onderhoud. Wanneer er een schoorsteenbrand uitbreekt vraagt uw verzekering om een veegbewijs, Deze ontvangt u van ons