De schoorsteenveger van DGV is een vakman die uitgerust is met de meest moderne apparatuur. Zo beschikken we onder andere over de meest recente technieken op het gebied van schoorsteenvegen, camera-inspecties en luchtkanaalreiniging. Om schoorsteen camera-inspecties uit te voeren maken we gebruik van de nieuwste Wohler 400. Met dit apparaat kunnen we scherp de conditie van het rookkanaal in kaart brengen. Mogelijke scheuren of lekkages na bijvoorbeeld een schoorsteenbrand kunnen zeer betrouwbaar opgespoord worden. Maar schoorsteen camera-inspectie is ook een uitstekend middel om de staat van de schoorsteen te bepalen wanneer de schoonsteen langere tijd niet gebruikt is. Ook voor het reinigen van luchtkanalen kan de camera goed van pas komen.

Wij zijn werkzaam door heel Limburg, Noord,- Zuid- en Oost Brabant. Voor schoorsteen camera-inspectie Maastricht belt u met DGV. Dan weet u zeker dat u veilig zit.

Wanneer is een camera-inspectie schoorsteen nodig?

Door middel van camera-inspectie worden schoorstenen van binnenuit onderzocht. Deze veiligheidsinspectie wordt uitgevoerd met een speciale camera. Dit hulpmiddel kan worden ingezet bij ouder gebouwen en complexe kanalen. Maar wij voeren onze schoorsteen camera-inspectie Maastricht ook uit bij de rookkanalen van nieuwe gebouwen ter controle op scheuren, lekkages en zwakke plekken die een brand- en/of gezondheidsgevaar zouden kunnen opleveren. Daarnaast kan na een schoorsteenbrand goed de schade aan de binnenzijde van de schoorsteen in kaart worden gebracht.

Camera-inspectie, veiligheid en zekerheid

Een schoonsteenbrand of erger; je moet er niet aan denken dat het je overkomt. Met goed onderhoud aan het rookkanaal kan veel voorkomen worden. Een camera-inspectie zorgt voor veiligheid en een gevoel van zekerheid omdat deze methode zeer zorgvuldig werkt. Na de camera-inspectie ontvangt u een rapport van de werkzaamheden en de conclusies, eventueel aangevuld met advies. In het rapport worden onder andere de volgende punten omschreven:

  • Diameter, materiaal en vorm afvoerkanaal.
  • Voor welke verbrandingstoestel het kanaal geschikt is.
  • De conditie van het afvoerkanaal.
  • Conclusie en advies.

Uw schoorsteen camera-inspectie Maastricht

Hoe voeren wij uw schoorsteen camera-inspectie Maastricht uit? Wij werken met de Wohler 400. Door middel van foto- en videoregistratie geeft de camera ons een gedetailleerd beeld van de schoorsteen. De informatie die de beelden ons geeft inzicht in de bouwkundige staat, op afzetting, knelpunten, schade en verstopping. Kortom, er ontstaat een goed beeld over mogelijke, aan de buitenzijde gevarenrisico’s. Op basis van de resultaten van de camera-inspectie zal DGV Services u informeren en adviseren. De beelden die wij tijdens de camera-inspectie maken worden met u gedeeld.

Afspraak schoorsteen inspectie met camera

Wilt u zeker zijn van uw zaak en wilt u een schoorsteen camera-inspectie laten uitvoeren in Maastricht? Wilt u meer weten over DGV en onze werkwijze? Heeft u behoefte aan een vrijblijvende prijsopgaaf? Wij zijn tijdens kantooruren bereikbaar voor advies en beantwoorden uw vragen graag. U kunt ons bereiken via 06-81242248 of 0475 -785697. U kunt ook gebruik maken van het contactformulier op deze website.

Schoorsteen camera inspectie Maastricht