DGV Services heeft zich gespecialiseerd in dak- en voegwerkzaamheden. Een groot deel van onze dakwerkzaamheden bestaat uit het controleren, onderhouden, renoveren en vegen van schoorstenen. Hiertoe zijn we uitgerust met de meest moderne apparatuur, waaronder een Wohler 400 camera voor het uitvoeren van schoorsteen camera-inspecties.

Wij zijn werkzaam door heel Limburg, Noord,- Zuid- en Oost Brabant. Voor schoorsteen camera-inspectie Nijmegen belt u met DGV. Onze specialisten bieden u met betrouwbare inspecties en volledige rapportages graag de zekerheid op veilig verwarmen.

Schoorsteencontrole met de camera

Uw schoorsteen dient u op basis van veiligheid elk jaar te laten reinigen. De DGV schoorsteenveger voert een inspectie op het dak uit en kijkt daarbij naar de staat van de schoorsteen en het metselwerk. Om de binnenzijde van de schoorsteen te controleren wordt gebruik gemaakt van een camera. Een schoorsteen camera-inspectie is een zeer betrouwbaar hulpmiddel om de conditie van het rookkanaal te controleren. Schoorsteencontrole met de camera is een veiligheidsinspectie die wordt ingezet bij ouder gebouwen en complexe kanalen. Maar wij voeren onze schoorsteen camera-inspectie Nijmegen ook uit bij nieuwe gebouwen ter controle op scheuren, lekkages en zwakke plekken die een brand- en/of gezondheidsgevaar zouden kunnen opleveren. Daarnaast kan na een schoorsteenbrand goed de schade aan de binnenzijde van de schoorsteen in kaart worden gebracht.

Is een schoorsteen camera-inspectie verplicht?

U bent niet verplicht om jaarlijks uw schoorsteen te laten vegen en ook niet om een camera-inspectie uit te laten voeren. Maar raadzaam is dit wel. Je moet er niet aan denken dat een schoonsteenbrand u overkomt. Overkomt u dit toch dan zal de verzekering willen weten of u wel goed onderhoud heeft laten plegen aan uw schoorsteen. Wij helpen u graag om veilig te kunnen stoken. Een camera-inspectie zorgt voor veiligheid omdat de camera een zeer goed beeld geeft van de conditie van het rookkanaal. Een eventueel herstelplan kan hier zeer precies op worden afgestemd. Na de camera-inspectie ontvangt u een rapport van de werkzaamheden en de conclusies, eventueel aangevuld met advies. In het rapport worden onder andere de volgende punten omschreven:

  • Diameter, materiaal en vorm afvoerkanaal.
  • Voor welke verbrandingstoestel het kanaal geschikt is.
  • De conditie van het afvoerkanaal.
  • Conclusie en advies.

U kijkt zelf mee

Wij werken met de Wohler 400 schoorsteencamera. Door middel van foto- en videoregistratie krijgen wij een zeer gedetailleerd beeld over de bouwkundige staat het rookkanaal. Afzetting, knelpunten, schade en verstoppingen die aan de buitenzijde niet zichtbaar zijn worden gelokaliseerd. Op basis van de resultaten van de camera-inspectie zal DGV Services u informeren en adviseren. De beelden die wij tijdens de camera-inspectie maken worden met u gedeeld.

Afspraak schoorsteen inspectie met camera

Wilt u meer weten over het laten uitvoeren van een schoorsteen camera-inspectie in Nijmegen? Heeft u werkzaamheden aan het dak of uw schoorsteen en wilt direct een goede inspectie laten uitvoeren? Wilt u graag meer weten over de kosten? Wij zijn u graag van dienst met advies en een vrijblijvende prijsopgave. U kunt ons tijdens kantoortijden bereiken via 06-81242248 of 0475 -785697. U kunt ook gebruik maken van het contactformulier op deze website.

Schoorsteen camera inspectie Nijmegen