Professionaliteit & Kwaliteit!

Ik ben een parttime brandweerman die vaak onnodige schoorsteenbranden ziet. Ik ben me gaan specialiseren in schoorsteenvegen en onderhoud. Helaas ben ik erachter gekomen dat sommige schoorsteenvegers hun werk niet goed doen. Vegers die binnen 15 minuten klaar zijn kunnen hun werk niet goed gedaan hebben! Schoorsteenbranden kunnen altijd ontstaan, maar door een goede veegbeurt kan dit wel beperkt worden. Als ik bij u thuis kom ben ik niet binnen 15 minuten weer weg,  Dgv is ook aangesloten bij een schoorsteenvegers bond ASPB. Hieronder vindt u meer informatie over schoorsteenvegen.

Schoorsteenvegen | DGV Services

Verbrandingsproces

Bij het stoken van hout, kolen of olie komen onverbrande deeltjes in het rookkanaal. Deze deeltjes hechten zich aan de wand van het rookkanaal en vormen een teerachtige laag (creosoot). Wanneer u de kachel stookt bereikt het al snel een temperatuur van 500 graden. De teerachtige laag bevat gassen. Deze gassen hebben een eigen brandbare temperatuur. Als deze temperatuur bereikt is kan door de vlam en zuurstof onder in de kachel een ontstekingsbron vormen en hierdoor kan een schoorsteenbrand ontstaan.

In rook komen onder andere de volgende gevaarlijke brand gassen voor:

  • Kooldioxide (CO2)
  • Koolmonoxide (CO)
  • Bijtende gassen

Bij een volledige verbranding komt kooldioxide (CO2) vrij. Dit is een onbrandbaar en giftig gas. Kooldioxide is een reuk- en kleurloos gas, dat de zuurstof verdrijft en daardoor verstikkend werkt.

Bij een onvolledige verbranding van stoffen ontstaat koolmonoxide (CO). De meeste doden bij een brand vallen door koolmonoxide-vergiftiging. Koolmonoxide heeft een groot explosie-gebied en een lage ontbrandingstemperatuur.

Koolmonoxide is een brandbaar, kleur, reuk en smaakloos gas dat iets zwaarder is dan lucht. Koolmonoxide wordt bij inademing bijna 300 keer sneller in het bloed opgenomen dan zuurstof. Dit is genoeg redenen om u schoorsteen goed te onderhouden.

 

Verzekerd tegen schoorsteenbrand?

Jaarlijks zijn er in ons land meer dan tweeduizend schoorsteenbranden. Ook vogelnesten kunnen zorgen voor verstoppingen in uw kanaal. Bij het vegen van uw schoorsteen zullen deze ook meteen verwijderd worden. Heeft u het gevoel dat u een vogelnestje in de schoorsteen heeft? Wacht dan niet tot de volgende veegbeurt maar meld dit direct aan ons en wij zullen zo snel mogelijk het nest komen verwijderen zodat u weer veilig de kachel aan kunt zetten.

 

Wat is een veegbewijs?

Als wij het veegwerk hebben uitgevoerd en uw schoorsteen veilig is om te gebruiken dan krijgt u een “veegbewijs”. Uw brandverzekering stelt als voorwaarden, wanneer u een open haard of hout kachel bezit, dat u eens per jaar de schoorsteen moet laten vegen of controleren. Er mag geen sprake zijn van achterstallig onderhoud. Wanneer er een schoorsteenbrand uitbreekt vraagt uw verzekering om een veegbewijs.

Het kan van pas komen bij verzekeringskwesties. Wij bewaren ook een kopie hiervan in ons archief.

 

Enkele tips bij het stoken

  • Vuurhaard niet met krant of aanmaakvloeistoffen aanmaken
  • Vuurhaard kan wel met bruine bbq aanmaak blokjes worden aangemaakt
  • Alleen goed gedroogd hout als brandstof gebruiken
  • Gebruik iedere keer een of twee blokken, niet meer
  • Stook geen behandeld hout (verf, beits, impregneer) en zorg dat u alle spijkers verwijderd, mocht u oud hout gebruiken
  • Geen multiplex, spaanplaat of oud papier gebruiken

Voorkom Schoorsteenbrand of koolmonoxide vergiftiging!

De Zwitserse Methode

De brandweer adviseert om uw schoorsteenkanaal schoon te houden en de houtkachel aan te steken met de Zwitserse methode. Zo kan er veiliger en schoner gestookt worden. Een vervuild of verstopt kanaal kan namelijk een schoorsteenbrand of koolmonoxidevergiftiging veroorzaken.

De Zwitserse Methode

Hier zijn slechts een paar voorbeelden wat er kan gebeuren!