DGV Service is een gecertificeerd schoorsteenveger, aangesloten bij de schoorsteenvegers bond ASPB. Actief betrokken bij de brandweer kennen we als geen ander de gevaren van schoorsteenbrand. Maar ook hoe we de risico’s kunnen terugdringen! Als aangesloten ASPB bedrijf blijven we actief in het volgen en bijwonen van trainingen en vakdagen. Ook verzekeringsmaatschappijen raden aan een ASPB-bedrijf in te schakelen voor schoorsteenreiniging. Zoekt u een schoorsteenveger Venlo, kies dan voor de schoorsteenveger van DGV Services.

  • Schoorsteenveger Venlo
  • Schoorsteeninspecties met camera
  • Schoorsteenonderhoud en reparaties
  • Impregneren voegen en metselwerk schoorstenen

Schoorsteenreiniging en schoorsteeninspectie

De belangrijkste reden om de schoorsteen te laten reiniging is veiligheid. De schoorsteenveger verwijdert aanslag en vervuiling uit de schoorsteen. Deze verontreiniging is niet te voorkomen omdat tijdens het stoken kleine deeltjes in de schoorsteen achter blijven. Deze blijven aan de wand plakken en vormen een roetlaag (creosoot). Ook van buitenaf kan de schoorsteen vervuild of verstopt raken. Het meest bekend zijn vogelnestjes.

Schoorsteenbrand voorkomen

Creosoot ziet eruit als een teerachtige substantie. Te koud stoken of nat hout gebruiken verhoogt creosootaanslag. Een gloeiende kachelpijp en een bulderend geluid in de schoorsteen wijzen op een schoorsteenbrand. Creosoot ontvlamt bij een temperatuur van 500 graden. Dat lijkt hoog, maar in uw schoorsteen wordt het tijdens het stoken al snel te warm. Ontstaat er schoorsteenbrand dan loopt de temperatuur in schoorsteen op tot 1000 graden Celsius of meer. Bij dergelijke temperaturen ontstaat schade aan het rookkanaal. Naast het vegen van de schoorsteen voeren we ook schoorsteeninspecties uit met behulp van een camera. Met deze methode wordt de conditie van de schoorsteen goed in kaart gebracht. Zowel na een schoorsteenbrand, maar ook ervoor. Voorkomen is tenslotte altijd vele malen beter dan genezen.

Onzichtbare gevaren

Aanslag in het rookkanaal zorgt ook voor onzichtbaar gevaar. Bij een onvolledige verbranding bevat de rook in het rookkanaal gevaarlijke gassen, waaronder kooldioxide (CO2) en koolmonoxide (CO). Bij onvoldoende afvoer naar buiten, kunnen deze giftige gassen zeer gevaarlijk zijn. Reden te meer om uw schoorsteen goed te laten onderhouden door uw schoorsteenveger. DGV is werkzaam door heel Limburg, Noord,- Zuid- en Oost Brabant. Ook voor het minimaliseren van onzichtbare gevaren die optreden bij een verontreinigde schoorsteen kunt u onze schoorsteenveger Venlo inschakelen.

Telefoonnummer schoorsteenveger Venlo

Met bovenstaande uitleg hopen we u te kunnen overtuigen van het belang van een goed functionerende schoorsteen. Heeft u vragen neem dan contact met ons op. Schoorsteenreiniging en schoorsteeninspectie is ons vakgebied en wij helpen u bijzonder graag.
Wilt u een afspraak maken met onze schoorsteenveger? Wilt u geïnformeerd worden over de werkzaamheden of over DGV? Wilt u graag meer weten over de mogelijkheden en kosten, of heeft u andere vragen? U kunt ons tijdens kantoortijden bereiken via 06-81242248 of 0475 -785697. U kunt ook gebruik maken van het contactformulier op deze website.

Veegbewijs van uw ASPB schoorsteenveger Venlo

Ook uw verzekeringsmaatschappij vindt het werk van de schoorsteenveger belangrijk. Mocht er een schoorsteenbrand ontstaan dan zullen zij controleren of u iets te verwijten valt. Denkt u daarbij aan achterstallig onderhoud. Wanneer u DGV inschakelt als uw schoorsteenveger ontvangt u na afloop van de werkzaamheden een ‘veegbewijs’ waarmee u kunt aantonen dat u goed onderhoud heeft laten plegen. Dit kan van pas komen bij verzekeringskwesties. Wij bewaren ook een kopie van uw veegbewijs in ons archief.

Schoorsteenveger Venlo